Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yhteistoimintamenettely koskien ruokapalveluiden järjestelyjä

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 67  

132/01.04.00/2022  

 

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

 

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön § 39 mukaisesti kaupunginhallitus

edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta ja

hallintosäännön § 74 mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole

säädetty työ- ja virkasuhteita koskevassa lainsäädännössä,

noudatettavissa virka- ja työehtosopimuksissa eikä määrätty tässä

hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella.

 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja

hyvinvointialueella 4 § mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä

yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat

henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn

organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa,

kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä

yhteistyössä.

 

Kun työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua

toimenpidettä, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys

yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää

ennen neuvottelujen aloittamista. Lain § 5 mukaan, jos asia koskee vain

osaa henkilöstöstä, voidaan asia käsitellä asianomaisten henkilöiden

kanssa tai henkilöstön osan edustajien kanssa. Laajakantoiset tai

henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään 14 §:ssä tarkoitetussa

yhteistoimintaelimessä.

 

Työnantaja neuvottelee asiasta ruokapalveluiden henkilöstön pääluottamusmiesten kanssa. Lain 6 §mukaan ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee

antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen

yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta

tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua

käsiteltävään asiaan. Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiassa on

menetelty 5 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla (Laki

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13§).

 

Työnantaja valmistelee lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta mukaisesti myös tukipalveluhenkilöstön siirtämistä hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutuksesta on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut (KH 17.01.2022 § 13). Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. Työnantaja voi käyttää direktio-oikeuttaan sen selkeyttämiseksi keiden tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä.

 

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaiset yhteistoimintaneuvottelut koskien ruokapalveluiden toiminnan uudelleen järjestelemistä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa