Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2022 kunniamerkki esitykset

 

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 54 

 

 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

 

Tasavallan presidentti, ritarikuntien suurmestari antaa kunniamerkit kotimaisille siviilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12.

 

Aluehallintovirasto tekee ehdotukset kunniamerkeistä opetus- ja kulttuuriministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle, Virasto voi lähettää vain tietyn määrän ehdotuksia ministeriöihin, joten esityksiä joudutaan karsimaan. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.

 

Tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää jakelussa mainittuja tahoja (mm. kunnat) toimittamaan kunniamerkkiehdotuksensa 29. huhtikuuta 2022 mennessä allekirjoitettuina kaksipuoleisesti tulostettuina paperilomakkeina osoitteella: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 2, 13035 AVI.

 

Ehdotusten laatiminen

 

Esityksiä laadittaessa tulee ehdottomasti käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.ritarikunnat.fi.  On suositeltavaa tutustua ensin ohjeeseen.

 

https://ritarikunnat.fi/ehdottaminen-ja-antaminen/ohje-kunniamerkkiesitysten-tekemisesta/

 

Ensisijaisena lähtökohtana on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lomakkeen kohdassa "E Tarkka perustelu" on tärkeää perustella tiivistäen, miten henkilön ansiot nousevat keskitason yläpuolelle.

 

Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja halu ottaa vastaan kunniamerkki. Ehdottajan tuleekin ennen ehdotuksen tekemistä ottaa selvää, onko asianomainen halukas ottamaan kunniamerkin vastaan, jos sellainen hänelle annetaan.

 

Edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta on täytynyt kulua vähintään seitsemän vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen karenssiajan kuluttua edellyttää usein saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään. Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoimessa. Perusteluissa tulee siis korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

 

Ritarikuntien kotisivulta löytyvät annetut kunniamerkit vuosittain vuodesta 2014 alkaen. Sivulta voi tarkistaa, onko henkilö saanut kunniamerkin seitsemän vuoden aikana. Ehdotuksissa tulee ehdottomasti olla mainittuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja arvonimet. Sotilasarvo on eräissä tapauksissa ratkaisevassa roolissa annettavan merkin suhteen, joten se on hyvä merkitä.

 

Kunniamerkkiehdotus tulostetaan kaksipuolisena ja allekirjoitetaan, eikä siihen lisätä liitteitä.

 

Kunnan- ja kaupunginhallituksia pyydetään kokoamaan virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltyinä. Luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset sijoitetaan valtiovarainministeriön hallinnonalan kiintiöön.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus tekee kunniamerkkiesityksensä Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ehdotuksen tekijää (henkilö / yhteisö) pyydetään toimittamaan kunniamerkkiehdotuslomakkeeseen vaadittavat tiedot (kohdat C, D, E, F ja G) tarkkoine perusteluineen kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@suonenjoki.fi) kirjallisena viimeistään perjantaihin 8.4.2022 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 70  

110/01.02.03/2022  

 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
 

Kaupunginhallitus ei tehnyt aikaisemmassa kokouksessaan esityksiään vuoden 2022 kunniamerkeistä.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus tekee kunniamerkkiesityksensä Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ehdotuksen tekijää (henkilö / yhteisö) pyydetään toimittamaan kunniamerkkiehdotuslomakkeeseen vaadittavat tiedot (kohdat C, D, E, F ja G) tarkkoine perusteluineen kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@suonenjoki.fi) kirjallisena viimeistään perjantaihin 8.4.2022 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa