Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asuntojen vuokraus Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokrataloilta / Kuntamalli

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 109  

182/04.00.01/2022  

 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

 

Suonenjoen kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen aloittaa Maahanmuuttoviraston kuntamallin valmistelun Suonenjoella majoittuneiden tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten tukemiseksi majoituspalvelujen tuottamisen osalta. Vastaanottokeskuksen ja kaupungin välinen sopimus on allekirjoitettu 6.5.2022.

 

Sopimuksen tavoite on, että tiettyyn kuntaan asettuneet, kuntien majoittamat ukrainalaiset voivat halutessaan jatkaa asumistaan kunnassa. Toimintamalli mahdollistaa sen, että heidän ei tarvitse muuttaa palveluiden takia toiseen kuntaan, jossa on vastaanottokeskus. Samalla Ukrainasta paenneet voivat asua niillä paikkakunnilla, joissa heillä on töitä tai muita siteitä.

 

Majoitus tapahtuu kunnan osoittamissa kalustetuissa asunnoissa. Korvaus kattaa kaikki asumisen kustannukset. Asiakkaalta ei saa periä maksua asumisesta. Maahanmuuttovirasto maksaa sopimuksen tehneelle kunnalle korvausta vastaanottokeskuksen kautta. Korvaus maksetaan vain kunnille. Yksityishenkilöille tai muille toimijoille ei korvata majoituksen tai muiden palveluiden järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Korvaus koskee vain tilapäistä suojelua hakeneille tai sitä saaville henkilöille järjestettäviä palveluita.

 

Kaupungille on tullut joitakin hakemuksia majoituspalvelujen järjestämiseen. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot on vapauttanut ARA-rajoitteista liki 20 asuntoa, pääosin kaksioita tai kolmioita paikkakunnalle majoittuneiden ukrainalaisten majoitus tai vuokraus käyttöön.

 

Kaupungin tulee tehdä sopimus myös oman konserniin kuuluvien asuntojen vuokraamisesta, koska korvauksen saajana voi olla vain kunta. Maksuttomassa majoituksessa on kyse myös viimesijaisesta sosiaalietuudesta.

 

Kuntamallin palvelukuvauksen mukaisesti:

-          Kuntamalliin osallistuvat ne kunnat, jotka ovat tehneet sopimuksen kuntamallin mukaisesta toiminnasta ja vastaanottopalvelujen tuottamisesta alueensa vastaanottokeskuksen kanssa.

-          Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä.

-          Kuntamallin piirissä olevan henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa.

-          Kuntamallissa kunta tuottaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoituspalvelut sekä antaa henkilöille majoitukseen ja arkeen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

-          Kunta vastaa palvelujen ja toimintansa laadusta ja asianmukaisuudesta.

-          Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä.

-          Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen sen jälkeen, kun henkilö muuttaa pois asunnosta.

-          Majoitukseen varattavien asuntojen tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä, julkisen liikenteen varrella.

-          Kunta tai muu taho ei saa periä henkilöltä maksua tai edellyttää muuta vastiketta majoituksesta.

-          Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.

 

Suonenjoen kaupungin osalta vuorokausikohtainen korvaus on yhteensä 9,10 euroa/hlö/vrk. Sopimuksen mukaisesti kustannusten korvaus on mahdollista 1.5.2022 alkaen.

 

Vastaanottokeskus katsoo, että ensisijaisesti majoittuminen tulee osoittaa vapaana oleviin kaupungin tai konsernin omistamiin ja hallinnoimiin asuntoihin.

 

Kuntamallin palvelukuvaus jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina Extranetin / Teams:n välityksellä.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättä oikeuttaa kaupunginjohtaja ja hallintojohtajan tekemään kuntamallin mukaisten majoituspalvelujen tuottamiseen tarvittavien asuntojen vuokraamista koskevat sopimukset ensisijaisesti Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen asunnoista.

 

Päätös Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pia Pentikäinen ja varajäsen Osmo Kääriäinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä (intressijäävi, jäsen tai hänen hallintolain mukainen perhepiiriin kuuluva läheinen on yhtiön hallituksen jäsen) klo 16.45.

Ehdotus hyväksyttiin.

Osmo Kääriäinen ja Pia Pentikäinen palasivat kokoukseen klo 17.11.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa