Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Työllisyyden kuntalisä

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 111  

222/14.07.00/2022  

 

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

 

Suonenjoen kaupungin hallintosännön § 40 mukaan kaupunginhallitus päättää toimialansa toiminnassa noudatettavista periaatteista ja yleisistä ohjeista. Elinvoiman ja tyyöllisyyden palvelualue kuuluu kaupunginhallituksen toimialaan.

 

Kaupungin hallitus on hyväksynyt Suonenjoen työllisyyden Kuntalisä

käytön ohjeen kokouksessaan 27.8.2018 § 143 ja päivittänyt sitä kokouksessaan 17.2.2020.

 

Kuntalisä on yksi osa Suonenjoen kaupungin työllisyyspalveluiden työllisyy den tukemisen välineitä ja sillä edistetään ja nopeutetaan vaikeassa

työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä tukemalla yritysten

työllistämistä. Mallissa on pyritty myös edistämään nuorten nopeampaa

työllistymistä. Kuntalisä on käytössä useilla paikkakunnilla. Tuen suuruus on maksimissaan 500 €/kk/työntekijä ja tukea maksetaan

maksimissaan 6 kuukaudelta.

 

Suonenjokilisä voidaan maksaa yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle,

kun se työnantajana palkkaa vähintään kuukauden pituiseen

työsuhteeseen suonenjokelaisen vähintään 200 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän työnhakijan tai alle 29-vuotiaan, jonka työttömyys

on kestänyt vähintään 6 kuukautta.

 

Käytössä oleva malli ei huomioi ulkomaalaisia työttömiä, jolla on oikeus tehdä työtä, jos heillä ei ole vielä kotikuntaa Suomessa. Päivityksellä pyritään mahdollistamaan suonenjeolla majoittuvien työttömänä olevien tilapäistä suojelua hakeneiden työllistyminen lisäämällä palkattavien piiriin Suonenjoella majoittuvat työttömänä olevat tilapäistä suojelua hakeneet tai saavat.

 

Liitteenä 4 kuntalisän myöntämisen ohje.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Suonenjokilisä - työllistämisen kuntalisä yrityksille -ohjeen (liite) niin, että se otetaan käyttöön päätöksen teosta alkaen. Kaupunginhallitus myöntää henkilöstöpäällikölle luvan tehdä teknisluonteisia muutoksia ohjeeseen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa