Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tulokset vuodelta 2021

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 112  

301/00.01.04/2021  

 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

 

Suonenjoen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

 

Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

 

Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle.

 

Vuoden 2021 osalta arviointi toteutettiin talousarviossa vahvistetuille tilivelvollisille sekä Vesi Oy:n ja KOy Vuokratalojen toimitusjohtajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 26 pyydettyä tilivelvollista viran- tai toimenhaltijaa.

 

Kysely toteutettiin ajalla 21.2.-4.3.2022. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. Käytetty asteikko vastausten osalta oli seuraava: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

 

Tehdyn konsernitasoisen arvioinnin perusteella sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen on pääosin myönteisellä tasolla ja hyväksyttäjä ohjeita pääosin noudatetaan. Strategiassa määritellyt kaupungin arvoit toteutuvat ja toiminta on asiakaslähtöistä. Dokumentoitujen riskiarviointien toteuttamisessa on puolestaan parannettavaa. Keskeiset havainnot ja kehittämistoimenpiteet kohdetuntuvat ohjeiden ajantasaistamiseen, vastuiden edelleen selkeyttämiseen sekä valvonta toimenpiteiden jäsennellyn dokumentoinnin toteuttamiseen. Lisäksi toivotaan selkeää aikatulua toteutettavien tarkastusten aikatauluista ja tarkastusväleistä sekä kiinnitettävä huomiota valvonnan ja riskienhallinnan koulutukseen. Tavoitteiden asettelussa ja mittareissa on kehittämisen varaa. Vastauksissa on tunnistettu kohtuullisessa määrin toiminnallisia ja taloudellisia riskitekijöitä. Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi on tunnistettu haasteeksi. Myönteinen työnantajakuva ja sitouttaminen ovat keskeinen osaavaan henkilöstön tae myös jatkossa.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan arvioinnin kyselyn tulokset vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginhallituksen alaiset toimielimet (sosiaali-, koulutus ja tekninen lautakunta) käsittelevät omaa toimialaa koskevat arvioinnin tulokset omissa toimielimissään. Käsittelyn yhteydessä tulee kirjata omaa toimialaa koskevat havainnot ja kehittämistoimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta vuoden 2021 osalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa