Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Elinvoima- ja hallintopalveluiden talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 113  

191/02.02.02/2022  

 

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

 

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 20.12.2021/§98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa ja huolehtii toimialansa toiminnan talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja ohjaa toiminnan toteutusta, muutoksia ja tuloksellisuutta.

 

Elinvoima- ja hallintopalveluissa on edetty ajanjaksolla 1.1.-31.3.2022 taloudellisesti tavoitteiden mukaan. Elinvoima- ja hallintopalveluiden toimintakate 29,4% ylittää arvioidun 25% toimintakatteen. Toteumaprosentti on 4,5% (1 267 561 €) suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

 

- toimintatuotot 505 782 € (508 304 € v.2021)

- toimintakulut 8 064 259 € (6 799 220 €)

- toimintakate 7 558 478 € (6 290 917 €)

 

Talousarvion 2022 toteumavertailu maaliskuun lopussa osoittaa, että elinvoiman ja työllisyyden palvelualueella ei ole tarkastelujaksolla tuottoja ja toimintakulut ovat 28 560 € pienemmät edellisen vuoden vertailuajankohtaan verrattuina.

 

- toimintatuotot 0 € (0 €)

- toimintakulut 120 168 € (148 728 €)

 

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ovat 23 197 € suuremmat ja toimintakulut 88 923 € edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät.

 

- toimintatuotot 176 295€ (152 378 €)

- toimintakulut 479 949 € (568 872 €)

Vapaa-ajanpalveluiden palvelualueesta on siirretty viime vuoden jälkeen pois uimahallin toiminta ja uutena on tullut Harrastamisen Virtaa -toiminta.

 

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa toimintatuotot ovat 68 205 € edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät ja toimintakulut 1 360 € suuremmat.

 

- toimintatuotot 250 500 € (318 705)

- toimintakulut 422 038 € (423 398 €)

 

Hallinnon ja talouden palveluissa toimintatuotot ovat 5 332 € edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät ja toimintakulut 32 054 € suuremmat.

 

- toimintatuotot 31 888 € (37 220)

- toimintakulut 536 703 € (504 649 €)

 

Alueellisen yhteistoiminnan palveluissa ei ole toimintatuottoja. Toimintakulut ovat edellisvuoden vertailuajankohtaa 43 301 € suuremmat.

 

- toimintatuotot 0 € (0 €)

- toimintakulut 445 059 € (401 758 €)

 

Terveydenhuollon palveluissa ei ole toimintatuottoja. Toimintakulut ovat 1 107 285 € edellisvuoden vertailuajankohtaa suuremmat.

 

- toimintatuotot 0 € (0 €)

- toimintakulut 5 854 859 € (4 747 574 €)

 

Liikuntakeskus on uusi toiminto, jolle ei ole tällä tarkastelujaksolla vertailutietoja.  Alla esitetään kuitenkin vertailu uimahallin kustannuspaikan lukuihin (sisältää vapaa-ajan palveluihin). Toimintatuotot ovat 38 233 € ja toimintakulut 128 826 € edellisvuoden vertailuajankohtaa suuremmat.

 

- toimintatuotot 47 098 € (uimahalli 8 865 €)

- toimintakulut 205 484 € (uimahalli 76 658 €)

 

 

Palvelualueiden toimintatuotoista puuttuu alkuvuoden siivouksen sisäinen laskutus. Vapaa-ajanpalveluissa uutena toimintatuottona on Harrastamisen virtaa -hankeen valtionapu. Lintharjun liikuntahallin tuotot ovat entistä uimahallia suuremmat.

 

Henkilöstömenoissa näkyy Lintharjun liikuntakeskuksen henkilöstölisäys puhtaanapitopalveluissa ja liikunnanohjauksessa. Henkilöstökulut ovat edellistä kautta suuremmat myös hallinnon palveluissa palkkojen ja luottamushenkilöpalkkioiden osalta. Palveluiden ostoissa asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat vertailukautta suuremmat sairaanhoidon ja pelastustoimen osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa menoja vertailukauteen nähden nostaa Lintharjun liikuntahallin lämmitys-, sähkö- ja vesikulut.

 

Elinvoima- ja hallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

 

Markkinoinnissa ja viestinnässä on otettu käyttöön uudistetut kotisivut ja on otettu käyttöön kaupungin uusi graafinen ilme. Sosiaalisen median viestintään on kannustettu ja ohjeistettu ja vieitntä on lisääntynyt, Sähköisten palveluiden saatavuutta on parannettu mm. liikuntatilojen sähköisellä varauskalenterilla.  Hyvivointialuemuutoksen myötä  tarvittavaa resurssien ja toimintatapojen tarkastelussa tehdään selvityksiä kaupungin tasolla, mutta myösalueellisena yhteistyönä.

 

Lapsille ja nuorille tuotettiin kerhotoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa ja toiminta mallinettiin jatkoa varten. Lintharjun liikuntahallin käyttöön ottaminen on mahdollistanut uusien palveluiden käyttöönottamisen että olemassa olleiden palveluiden määrän lisäämisen. Kävijämäärät ovat olleet ensimmäisellä neljänneksellä tavoitteen mukaiset. Työkykyjohtamisen hankkessa on luotu uusia varhaisen tuen toimintamalleja ja koulutettu esihenkilöitä.

 

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2022.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa